Kategorier
Solceller

Kontroll av elkostnader med solceller för företag

Om ditt företag lider av att kostnaderna för elektricitet varierar från dag till dag, bör du undersöka om du kan installera solceller för företag på taken.

Utvecklingen på elmarknaden har varit ogynnsam de senaste åren för de flesta företag. Priserna för elektricitet har fluktuerat och priskurvan liknar en berg- och dalbana. För en företagare har det därför varit svårt att upprätta hållbara produktkalkyler. Att erbjuda kunderna stabila och långsiktiga priser under sådana förhållanden är riskabelt.

Vilka faktorer kan då förklara vad som hänt på elmarknaden? En viktig orsak är att elpriserna i vårt land är kopplade till den europeiska elbörsen. Den marknaden är i sin tur delvis styrd av priserna för gas. Priset för gas har gått i taket till följd av den väpnade konflikt som pågår sedan något år i vårt närområde. Trots att naturgas inte används i Sverige i någon större utsträckning får vi ändå indirekt betala gaspriser.

De flesta är medvetna om att vårt klimat inte mår bra av utsläpp av koldioxid och metan från fossila bränslen. En övergång till fossilfria energikällor står för dörren. Men en sådan omställning är inte helt gratis och en utbyggnad av vind-, våg- och solkraft tar tid. Dessutom kommer efterfrågan på elektricitet att öka alltmer i framtiden.

Hållbar utveckling med solceller för företag

Vad kan en enskild företagare göra för att säkerställa en framtida tillgång till någorlunda stabil och billig elektricitet? I första hand gäller det att ta saken i egna händer och bli kvitt beroendet av priserna på det fasta elnätet. Ett industriföretag kan placera solceller på sina byggnader och producera elektricitet i egen regi. Ett lantbruksföretag kan installera solpaneler på sina stallbyggnader eller placera solceller på mark som inte används för djuren eller för växtodlingen.

Vilka fördelar finns med solel och fungerar det verkligen i vårt land? Den största fördelen är naturligtvis att solen är pålitlig. Den lyser med stor regelbundenhet och antalet soltimmar på en specifik plats är relativt lätt att beräkna. Solen levererar också sitt ljus utan att ta betalt och utan att ta hänsyn till elbörsen. Men naturligtvis måste en företagare investera i utrustning för att fånga in ljuset och omvandla det till energi.

Många företag framhåller gärna att de satsar på en hållbar utveckling. Då är det naturligt att kunna framhålla att företaget utnyttjar solel. Att installera solceller för företag blir därmed en naturlig strategi för att bygga det egna varumärket. Inte minst gäller det för bolag som marknadsför närodlade produkter inom livsmedelsområdet.

Stabila elpriser med solceller för företag

Erik och hans söner driver ett företag med livsmedelsproduktion. Deras företag köper in sina råvaror från bönder i närområdet och processar och förpackar produkterna som säljs till landets livsmedelskedjor. Kraven från kunderna blir allt större. En leverantör måste mer eller mindre garantera att produktionen sker fossilfritt. Och naturligtvis har kunderna muskler att pressa priser mer och mer. Inte lätt för en producent när priserna för el skenar iväg och är oförutsägbara.

En av Eriks söner har huvudansvar för företagets ekonomi. På ett ledningsgruppsmöte utbrister han: “Vi måste göra något åt våra kostnader för elektricitet. Kalkylerna för våra färdigprodukter håller inte längre och vi gör förlust på flera produktsegment”. Erik kommer med förslaget att dra igång en kampanj inom företaget för att dra ner kostnaderna. Båda sönerna är skeptiska och föreslår istället att de ska undersöka möjligheterna att installera solceller för företag på bolagets tak.

Erik tar kontakt med ett företag som han vet installerar solpaneler. Tillsammans med leverantören upprättas en investeringskalkyl. Huvuddelen av elen som företaget förbrukar kan genereras av de egna solpanelerna. Under vissa tider under året kommer överskottsel att produceras men den kan säljas till ett elbolag.