Svenska Branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag ek. för.

Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att kvalitetssäkra Arbetsintegrerande Sociala Företag genom certifiering och arbeta med utvärderingar, utbildning och validering för att underlätta utveckling av branschens samarbete med offentlig sektor och företag.

Medlemskap

För att erhålla och behålla medlemskap i föreningen ska varje enskilt socialt företag ha en fungerande verksamhet grundat efter våra certifieringskrav. Medlemsföretag ska föregå med gott exempel och stödja människor i deras arbete att lämna en marginaliserad livssituation genom att utveckla goda företag. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningens styrelse på adress info@certasf.se.

Certifiering

Föreningen hanterar ett branschstyrt certifieringssystem. En checklista som är lättförståelig och där kriterierna är tydliga ska användas. Vi vänder oss till företag som verkar inom den sociala och solidariska ekonomin och som bygger på de kooperativa värderingarna.

Målet är att få Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbund, regioner och kommuner att via Reserverade kontrakt eller andra upphandlingar med sociala hänsyn, samarbeta med certifierade arbetsintegrerande sociala företag.


 

CERTASFs broschyr

Har du läst vår broschyr? Här hittar du informationen snabbt och enkelt.
Ladda ner vår Broschyr i PDF-Format här!

Rekommenderad läsning

KFO har ett intressant dokument för vidare fördjupning för arbetsgivare inom sociala företag. Läs gärna vidare på denna länk.

Kom i kontakt med oss!

Tycker du att vår idé verkar intressant så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

info@certasf.se
0729 92 42 82

Svenska Branschorganisationen Certifierade
Arbetsintegrerande Sociala Företag ek. för.
Box 6178
600 06 Norrköping

Styrelsen består av

Lelle Karlsson
Pernilla Svebo Lindgren
Lena Lago
Fredrik Bergman